AnikaWerkt

- kunst door Anika de Werk

Blog en Inspiratie

Lessen van Johanneke en Pavèl

Leerdoelen stage: Non-verbale communicatie

Persoonlijke doelen:

 • Manieren om taal/tekst te uiten vinden.
 • Zelfverzekerder raken in het werkveld.
 • Interdiciplinairder worden.
 • Beter weten hoe je je houding geeft voor een klas.
 • Plezier hebben in wat ik doe.

Doelen voor de lerenden:

 • Breder laten kijken naar het begrip taal/tekst.
 • Plezier laten hebben in wat ze doen.
 • Zelfstandigheid, ideeën uit henzelf laten komen.

Een hele duidelijke onderzoeksvraag heb ik helaas nog niet. Mijn eerste ingeving was dat ik graag iets met taal en kunst wilde doen, omdat taal, teksten en woorden iets is wat mij altijd inspireert. Mijn eerste ingeving was om hierbij een opdracht te maken voor de stage in het VO. Een opdracht waarbij leerlingen een tekst moesten omzetten in een beeldend werk.

Al hoewel dit mij erg aanspreekt, wil ik mijn onderzoeksvraag iets breder houden en ook kunnen toepassen in mijn andere stages. Daarom denk ik dat een onderzoek naar non-verbale communicatie een beter onderwerp is. Dit kan je namelijk ook goed toepassen op toneel en decorbouw (en natuurlijk nog veel meer.)

Hoe mijn onderzoeksvraag gaat luiden weet ik dus nog niet, maar ik heb wel mijn richting gekozen.

Hoe ga ik non-verbale communicatie in het onderwijs onderzoeken?

Tijdens mijn stage op de RGO Middelharnis wil ik op verschillende manieren kijken hoe de houding van de docent het gedrag van de klas beïnvloed. Ik kijk naar de gedragingen van mijn begeleidend docenten en loop een dag mee met een klas.
Vorig jaar tijdens mijn stage heb ik al gezien hoe een klas zich heel verschillend kan gedragen bij verschillende lessen. Nu wil ik opschrijven wat nu in mijn ogen werkt en wat niet werkt.

Een paar sub vragen die ik heb bedacht zijn:
– Welke houdingen kun je als docent aannemen?
– Welke invloed heeft de houding die je aanneemt?
– Welke houding past het beste bij mij?
– Welke houding zou ik het liefste willen aannemen?
– Heeft het mondkapje invloed op de communicatie?
– Hoe ben je vriendelijk zonder vriendschappelijk te zijn?

Artistiek Intermédiair

Wat is een intermédiair?
Een intermédiair is een persoon of ding met als doel interactie tussen mensen.

Een centrale vraag is dan ook: “Hoe krijg je mensen in gesprek?”

Verschillende kunstenaars:

 • Ida van der Lee; naambordjes voor overleden Joden.
 • Sachi Miyachi; installaties van hout; haren wassen liggend in de kerk.
 • R. van der Horst; Machine om eten te fotograferen en daarmee een kleurenpalet samenstel- len.
 • Sjaak Langenberg; Een keuken op een andere manier ge bruiken.

Als opdracht moet ik nu samen met Marjolein een eigen artestiek intermédiair bedenken. Door bestaande intermédiairs te koppelen aan eventuele doelen van een intermediair kwamen we uiteindelijk op een leuke combinatie; buttons en aanraking.

Artistiek intermédiair: cuddle curtain

Door dit knuffelgordijn kun je veilig en zacht met elkaar knuffelen. In samenwerking met Marjolein.

Lesboekpagina bewerken

Lessen van Karin en Ellen

15 Activerende werkvormen

 1. Bordjes waar leerlingen op kunne schrijven om vragen te beantwoorden.
 2. Een quiz waarbij twee teams tegen elkaar strijden en er een bel in het midden staat.
 3. Een (groeps)presentatie houden.
 4. Kahoot.
 5. Kunstmemory. Een match maken tussen de kunstenaar en zijn werk.
 6. Zelf examenvragen bedenken.
 7. Wandeling met opdrachten.
 8. Denken, delen, uitwisselen (op het bord.)
 9. Rollenspel.
 10. Triviant waarbij je je eigen vragen moet bedenken.
 11. Begrippenalfabet.
 12. Wie ben ik? Begrippenstickers op de rugzak.
 13. Een debat.
 14. Elkaars werk nakijken.
 15. Gezamenlijk een woordspin maken.

The social history of art: Models and concepts

Methodologie- De leer van het systeem.
Kunst wordt gezien als methodes in de politiek, zoals het marxisme.
Aesthetic autonomy was amper mogelijk.
Cult value verplaatste zich naar exhibition value.
Massacultuur, cultuur en antiaesthetic.
Proletarische revolutie.
Het gaat over hoe kunst de cultuut van bepaalde groepen voedt.
Het gehoor geven aan de lagere klasses.

Is kunst gekoppeld aan een huidige ideologie?

Voorbeelden:

McGaw Graphics Twenty-Five Colored Marilyns, 1962 by Andy Warhol (Framed) | Andy warhol, Warhol, Andy warhol marilyn
Andy Warhol, Twenty-five colored Marilyns, 1962.
Dit past bij het thema, omdat het uit de massacultuur komt. Het geeft de manier van werken en produceren in die tijd weer. Kunst die de massa begrijpt en daarom gehoor geeft aan de massa.

Martin Kippenberger | Frieze
The Happy End of Franz Kafka’s Amerika, 1994.
Dit kunstwerk laat een banencentrum zien. Een reactie op de huidige bureaucratie. Ik denk dat dit goed past bij de “ideologie” van de huidige samenleving; werken en geld verdienen.

Samenvatting/beoordeling Tate Kids:
Het Tate is gericht op veel verschillende doelgroepen, op het eerste gezicht gezinnen, lokale volwassenen en beperkten. Maar na een eerste snelle blik zie je dat de educatie nog veel en veel breder is.
Ze hebben educatie zowel online als op locatie. Ook zijn er ruimtes in het museum waar je zelf aan de slag kan en zelf je creatieve ei kwijt kan. Ook weer zowel analoog als digitaal.
Je kunt online verdieping krijgen op bepaalde kunstenaars.

Hieronder een hele lijst dinge die ze aanbieden voor 15-25 jarigen:
– Exhibitions, collection routes, talks, workshops, courses, private views, conferences, food en drink, lates, festivals en online events.

Soms heb ik het gevoel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Wereldmuseum Rotterdam
Het wereldmuseum Rotterdam is hernieuwd en we hebben er vorig jaar een online rondleiding gehad. Er zijn veel dingen voor kleine kinderen samen met het gezin. Op hun website bieden ze educatie aan voor de volgende groepen:
– vmbo/havo/vwo – 5 verschillende educatie opties.
– Primair onderwijs – 10 verschillende opties.
– lesmateriaal online – 15 verschillende opties.
Voor het hoger onderwijs en het mbo op dit moment niks.

Het wereldmuseum werkt samen met het tropenmuseum, het Afrikamuseum, het research center for material culture en het musuem volkenkunde.

Er zijn veel programma’s over onderzoek. Ze bieden voor PO en VO vrijwel dezelfde onderwerpen aan in de educatie.

Mensen hebben een feilloze bullshit detector
Het gaat over het stedelijk museum Schiedam dat ondenkbare projecten deed om het museum financieel staande te houden en zich te betrekken bij de omgeving. Door lokale bevolking te betrekken probeerde ze zich staande te houden.

Musea bekennen kleur
Een programma dat musea stimuleert om diversiteit in musea waar te maken en dat doen ze door uit te gaan van de factoren Programma, Publiek, Personeel en Partners. Steeds meer musea sluiten zich hierbij aan.

Glas smelten in de ceramic station

Lessen van Marie Claire

Schetsen voor Schilderen

Schetsen met als thema vervorming. Het ontdekken van thickening medium door acrylverf.

Lessen van Britt en Jasper

Eerste ervaring met Indesign

Versie 1
Versie 2

Eerste ervaring met Photoshop

Caligrafie